analogical

analogical
analoginis statusas T sritis informatika apibrėžtis Operuojantis ↑analoginiais dydžiais. Skaičiavimo prietaisai ir įtaisai, operuojantys tolydžiaisiais dydžiais, vadinami analoginiais dėl to, kad jie matematinius dydžius verčia atitinkamomis juose esančių fizikinių dydžių (dažniausiai elektros įtampos arba srovės) vertėmis ir atlieka su jais veiksmus, analogiškus matematinėms operacijoms. Pavyzdžiui, jei reikia sudėti du skaičius, tai sumuojamos juos atitinkančios elektros srovės arba įtampos vertės. atitikmenys: angl. analogical ryšiai: dar žiūrėkanaloginis dydis palyginkskaitmeninis susijęs terminasanaloginė linija susijęs terminasanaloginis kanalas susijęs terminasanaloginis kompiuteris susijęs terminasanaloginis signalas susijęs terminasanaloginis skaitmeninis keitiklis susijęs terminasskaitmeninis analoginis keitiklis

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Поможем студентам с решением задачи
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Analogical — An a*log ic*al, a. 1. Founded on, or of the nature of, analogy; expressing or implying analogy. [1913 Webster] When a country which has sent out colonies is termed the mother country, the expression is analogical. J. S. Mill. [1913 Webster] 2.… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • analogical — index analogous, cognate, commensurable, comparable (capable of comparison), congruous Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • analogical — [an΄ə läj′i kəl] adj. of, expressing, or based upon analogy: also analogic analogically adv …   English World dictionary

  • analogical — analogy ► NOUN (pl. analogies) 1) a comparison between one thing and another made to explain or clarify. 2) a correspondence or partial similarity. DERIVATIVES analogical adjective …   English terms dictionary

  • analogical — adjective expressing, composed of, or based on an analogy the analogical use of a metaphor • Similar to: ↑figurative, ↑nonliteral • Derivationally related forms: ↑analogy …   Useful english dictionary

  • analogical — also analogic adjective Date: 1609 1. of, relating to, or based on analogy 2. expressing or implying analogy • analogically adverb …   New Collegiate Dictionary

  • analogical — analogically, adv. analogicalness, n. /an l oj i keuhl/, adj. based on, involving, or expressing an analogy. Also, analogic. [1560 70; < L analogic(us) ( < Gk analogikós; see ANALOGY, IC) + AL1] * * * …   Universalium

  • analogical — adjective Of, pertaining to, based on, or composed of an analogy. See Also: analog, analogic, analogous, analogue, analogy …   Wiktionary

  • analogical — analogy …   Philosophy dictionary

  • analogical — adj. changing in a continuous manner relative to another quantity …   English contemporary dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”